Name Analysis Translation Series.

Tất cả những bản dịch của Airiin về các nhân vật tiêu biểu trong Kuroko no Basket.

  1. [Translation] Kuroko no Basket Kiseki no Sedai no Name Analysis.
  2. [Translation] Kuroko no Basket Name Analysis part 2.
  3. [Translation] Kuroko no Basket Name Analysis part 3.
  4. [Translation] Kuroko no Basket Name Analysis part 4.
  5. [Translation] Kuroko no Basket Team Name Analysis part 5.
Advertisements