[Translated Oneshot] [NCT – JaeDo] Cross-Dressing and Shitty Friends.

Cross-Dressing and Shitty Friends by sweetkpopfan   Tác giả: sweetkpopfan Người dịch: Airiinie Permission: Granted. Fic gốc: Cross-dressing and Shitty Friends (Original English Version) Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về bạn và bạn viết fic cũng như dịch fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận. Fandom: NCT (Band) Pairing: Jaehyun … Đọc tiếp [Translated Oneshot] [NCT – JaeDo] Cross-Dressing and Shitty Friends.

Advertisements

[Translated Oneshot] [NCT – JaeDo] Rock n Roll and No Sleep.

Rock n Roll and No Sleep by Sweetkpopfan.   Tác giả: sweetkpopfan Người dịch: Airiinie Permission: Granted. Fic gốc: RocknRoll and No Sleeps (Original English Version). Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về bạn và bạn viết fic cũng như dịch fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận. Fandom: NCT (Band) … Đọc tiếp [Translated Oneshot] [NCT – JaeDo] Rock n Roll and No Sleep.

[Translated Oneshot] [NCT – JaeDo] All I Want for Christmas is You.

All I Want for Christmas is You sweetkpopfan   Tác giả: sweetkpopfan Người dịch: Airiinie Permission: Đây. Fic gốc: All I Want For Christmas is You (Original English Version) Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về bạn và bạn viết fic cũng như dịch fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận. … Đọc tiếp [Translated Oneshot] [NCT – JaeDo] All I Want for Christmas is You.

[Translated Oneshot] [NCT] [JaeDo] Sweet as Sugar.

Sweet as Sugar by Sweetkpopfan. Tác giả: Sweetkpopfan Người dịch: Airiinnie Permission: Click here.  Fic gốc: Sweet as Sugar (Original English Version) Disclaimer: Các nhận vật trong fic không thuộc về bạn và bạn viết fic cũng như dịch fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận. Fandom: NCT (band) Pairing: Jaehyun x Doyoung, … Đọc tiếp [Translated Oneshot] [NCT] [JaeDo] Sweet as Sugar.