[Trans-One shot|SA][PG13][ChanSoo] Of Soap Suds and Pretty Fingers

Title: Of Soap Suds and Pretty Fingers Author: miyamin33/Mallika Translator: Linh Chan xD/ MushroomluvSuJu ở cái per Pairing: Chansoo (Chanyeol/Kyungsoo), Side!Baekris, Side!Sukai Disclaimer: Các nhận vật trong fic không thuộc về bạn và bạn viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận. Rating: PG-13? cho an toàn Category: Fluffy Summary: 5 lần ChanYeol … Đọc tiếp [Trans-One shot|SA][PG13][ChanSoo] Of Soap Suds and Pretty Fingers

Advertisements