[29.3.2015] Vẫn còn trẻ trâu

Ái Linh tự tin sống đúng với tuổi thanh xuân của cô ấy. Một chiếc fanacc concert Music Bank in Vietnam 2015.

Advertisements